aktualizacja: 29.05.2009

Dane bibliograficzne

ExodusExodus. Śladami wydarzeń biblijnych / Lennart Möller; przeł. z ang. Krystyna Kamińska

Warszawa: Muza SA, 2002. — 317, [1] s.: fot., mapy, rys, tabl., wykr.; 25 cm

ISBN 83-7319-213-1

Spis treści

WSTĘP
Exodus!
Jak, patrzymy na Pięcioksiąg?
Kto dokonał odkryć?
Jak została napisana ta książka?
Podstawowa hipoteza
Tytuł książki: Exodus
Podział na części
Odsyłacze
Czy teksty biblijne są dobrze zachowane?
Trudności

CZĘŚĆ I OKRES PRZED WYJŚCIEM
1. Gdzie było Ur chaldejskie?
2. Kim był Abram?
3. Co się stało w Sodomie i Gomorze?
4. Kim był Izaak?
5. Kim był Jakub?
6. Jak Józef znalazł się w Egipcie?
7. Gdzie osiedliła się rodzina Jakuba?
8. Czy Józef istnieje w dziejach Egiptu?
9. Piramidy i sztuka budowania — jak i skąd?

CZEŚĆ II EXODUS
10. Co się stało po śmierci Józefa?
11. Kim był Mojżesz?
12. Czy Mojżesz występuje w historii Egiptu?
13. Związek z ludem Hyksosów
14. Jacy faraonowie panowali w czasach Mojżesza?
15. Kim była córka faraona?
16. Kim był Totmes II?
17. Dokąd uciekł Mojżesz?
18. Co się zdarzyło w Madianie, gdy Mojżesz był uchodźcą?
19. Gdzie jest Horeb?
20. Co się stało na górze Horeb?
21. Co zrobił Mojżesz po spotkaniu Boga na górze Horeb?
22. Czy faraon pozwolił ludowi Izraela wyjść z Egiptu?
23. Co się stało w Egipcie?
24. Papirus Ipuwera
25. W jaki sposób Izrael uratował się od śmierci pierworodnych?
26. Początek Exodusu
27. Kto zmarł w Egipcie?
28. Jak liczny był lud Izraela podczas Exodusu?
29. Dokąd i w jakim kierunku szli Izraelici?
30. Czy lud Izraela był uzbrojony?
31. Czy Izraelici byli dobrze zorganizowani?
32. Gdzie jest Morze Czerwone?
33. Dlaczego lud Izraela wybrał taką trasę?
34. Gdzie leżał Etam?
35. Gdzie obozowali Izraelici?
36. Dlaczego Izraelici zawrócili?
37. Czy obóz miał nazwę?
38. Co się stało w Egipcie?
39. Jak szybko Egipcjanie dogonili Izraelitów?
40. Jak wyglądało spotkanie armii egipskiej i ludu Izraela?
41. Co zaszło w miejscu przejścia przez morze?
42. W jaki sposób Izraelici przeszli przez Morze Czerwone?
43. Co się stało z armią egipską?
44. Co zrobili Izraelici?
45. Kiedy miał miejsce Exodus?
46. Czy są jakieś odkrycia archeologiczne potwierdzające przejście przez Morze Czerwone?
47. Kolumny wzniesione na miejscu przejścia przez Morze Czerwone
48. Grobla na dnie Morza Czerwonego
49. Odkrycia na dnie Morza Czerwonego — koła rydwanów
50. Datowanie kół z dna morza
51. Części szkieletów ludzkich z dna Morza Czerwonego
52. Części szkieletów bydła z dna Morza Czerwonego
53. Części szkieletów koni z dna Morza Czerwonego
54. Inne odkrycia w stosie szkieletów
55. Jak długo trwa proces kamienienia?
56. Szkielety w środowisku morskim

CZĘŚĆ III NA CÓRZE BOGA
57. Dokąd poszedł lud Izraela po przejściu Morza Czerwonego?
58. Co się wydarzyło w Marze?
59. Studnie w Elimie
60. Skąd pochodziło pożywienie?
61. Co się stało w Refidin?
62. Czy można zweryfikować skałę Horebu z pomocą archeologii?
63. Kto przychodził do Mojżesza i ludu Izraela na pustyni?
64. Czy lud Izraela doszedł do góry Synaj?
65. Jak wyglądał Horeb (góra Synaj)?
66. Góra Synaj na półwyspie Synaj?
67. Czy są wzmianki o Horebie w dawnej literaturze i tradycji ludowej?
68. Co się stało na górze Horeb?
69. Informacje satelitarne z Jabal Al Lawzu
70. Jakie były przykazania Boga?
71. Czy lud Izraela dostał dalsze pouczenia?
72. Budowa przybytku
73. Jakie kamienie były w pektorale?
74. Kamienne tablice
75. Przybytek zbudowany i poświęcony
76. Kto był autorem?

WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

INDEKS

AUTORZY ZDJĘĆ I ILUSTRACJI

home